Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PRAVIDLA SOUTĚŽE "2 TRIČKA Z KOLEKCE HAVANA FACE"

26.06.2017

Soutěžte na Facebooku

Pořadatel a organizátor: PROCENTRUM Design, s.r.o., U Kina 370, 463 03, Stráž nad Nisou, Česká republika

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 26. 06. 2017 do 28. 06. 2017.
Vyhodnocení soutěže proběhne nejdéle 29. 06. 2017.

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže označením stránky Procentrum Design jako “To se mi líbí”, vložením tipu na správnou odpověď a označením osoby, se kterou chce vyhrát formou komentáře u soutěžního příspěvku.

VÝHRA: Výherce v soutěži bude uživatel, který splnil všechny podmínky soutěže a svým typem byl nejblíže správné odpovědi, v případě shody bude výherce vylosován odbornou porotou.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Oznámení výherce se uskuteční na firemním profilu Procentrum Design na Facebooku formou příspěvku. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

VÝHRY:  2 trička značky TEEQUEE z kolekce Havana Face

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webové stránce procentrum.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

V případě shody správné odpovědi se vítězem stane ten, kdo tipoval dřív.

 

 

Login